Talent Development on Kazakhstan Labor Market

Speakers included Andrey Yakunin (WE Partners, alliance partner Korn Ferry), Natalya Bekbatyrova (PwC), Medet Rakhimbayev (TopHR), Ya na Kim (Verny Capital).

Поделиться
Класснуть