01 Янв 1970 Қаржы есептілігі - Verny Capital - лидер в отрасли частных инвестиций Казахстана

Қаржы есептілігі

Мемлекеттік тіркеу күні: 2006 жылдың 19 қазаны

Акционер: ТОО «Verny Investments Holding»

Лицензиялары: 2017 жылғы 9 қаңтардағы № 3.1.4.10 Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензия

Негізгі қызметі: Инвестициялық қоржынды басқару бойынша қызмет, оған келесі қосымша қызмет түрі кіреді: инвестициялық қоржынды ерікті зейнетақылық жарналар тартусыз байқаушы бойынша қызмет. «Верный Капитал» АҚ жеке сенімгерлік басқару және Үлестік Инвестициялық Қорлардың активтерін басқару бойынша қызметтер көрсетеді.

«Верный Капитал» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») осыменен 2018 жылғы 3 мамырда Қоғам ҚР Ұлттық Банкінің Қоғамға ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.08.2013 жылғы № 214 Қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық қоржынды басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелерінің 40-тармағының 2) тармақшасы мен 47-тармағының 2) тармақшасының талаптарын бұзғаны үшін жазбаша ұйғарым түрінде шектеулі әсер шарасын қолдану туралы құлақтандыруын алғанын хабарлайды.

«Верный Капитал» АҚ (бұдан әрі – «Қоғам») осыменен 2018 жылғы 10 мамырда Қоғам ҚР Ұлттық Банкінің Қоғамға ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 27.03.2017 жылғы № 47 Қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережелерінің 5-тармағының 2) тармақшасының, 10-тармағының 14) тармақшасының және 12-тармағының талаптарын бұзғаны үшін жазбаша ұйғарым түрінде шектеулі әсер шарасын қолдану туралы құлақтандыруын алғанын хабарлайды.

Ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес орналастырылды.