Қаржы есептілігі

Мемлекеттік тіркеу күні: 2006 жылдың 19 қазаны

Акционер: ТОО «Verny Investments Holding

Лицензиялары: 2017 жылғы 9 қаңтардағы № 3.1.4.10 Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензи

Негізгі қызметі: Инвестициялық қоржынды басқару бойынша қызмет, оған келесі қосымша қызмет түрі кіреді: инвестициялық қоржынды ерікті зейнетақылық жарналар тартусыз байқаушы бойынша қызмет. «Верный Капитал» АҚ жеке сенімгерлік басқару және Үлестік Инвестициялық Қорлардың активтерін басқару бойынша қызметтер көрсетеді.

«Верный Капитал» акционерлік қоғамы, «Верные Инвестиции» ТИЖҮИҚ мүдделерінде басқарушы компания ретінде іс-әрекет ете отырып, осыменен сіздің назарыңызға «Верные Инвестиции» тәуекелдік инвестициялаудың жабық үлестік инвестициялық қорының қызметін доғару процедурасының басталғаны туралы ақпаратты жеткізеді.

«Верные Инвестиции» ТИЖҮИҚ қызметін доғару «Верные Инвестиции» ТИЖҮИҚ үлестерін иеленушілердің Жалпы жиналысының 2018 жылғы 17 тамыздағы шешіміне сәйкес үлестерді жалғыз иеленушінің бастамасы бойынша жүзеге асырылады.

«Верные Инвестиции» ТИЖҮИҚ қызметін доғаруды басқарушы компания «Верный Капитал» АҚ Қазақстан Республикасының заңнамасымен, «Верные Инвестиции» ТИЖҮИҚ Қағидаларымен және «Верные Инвестиции» ТИЖҮИҚ үлестерін иеленушілердің Жалпы жиналысының 2018 жылғы 17 тамыздағы шешімімен көзделген тәртіпте және шарттарда жүзеге асыратын болады.2018

2017 

2016 

2015 


2014 

2013 

2012 

2011 


2010

2009 год

2008